Lương: Thỏa Thuận

Đại điểm: Hồ Chí Minh - Hội sở

Hạn nộp hồ sơ: 30/12 — 31/01/2021

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc

JOB DECRIPTION OF PRODUCT INTERNSHIP

• Nghiên cứu thứ cấp và thị trường các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm tại thị trường Việt Nam và tổng hợp danh sách toàn diện về tất cả các sản phẩm hiện có trên thị trường

• Phối hợp chặt chẽ với nhóm Marketing để hỗ trợ thiết kế hành trình của người tiêu dùng trên nền tảng của chúng tôi, xác định thông tin thị trường liên quan đến thị trường kỹ thuật số và sản phẩm ngân hàng

• Thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu nhỏ trực tuyến

• Tham gia vào việc lập kế hoạch cơ sở dữ liệu và quy trình CRM cho nền tảng bảo hiểm của chúng tôi

• Các nhiệm vụ khác do Quản lý tuyến giao

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển *
Hồ Chí Minh - Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Nộp đơn ứng tuyển