Lương: Thỏa Thuận

Đại điểm: Hồ Chí Minh - Hội sở

Hạn nộp hồ sơ: 30/12 — 31/01/2021

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc

JOB DECRIPTION OF SOCIAL MEDIA MANAGEMENT INTERN
• Có thể hợp tác chặt chẽ với nhóm Marketing công nghệ về kế hoạch quảng bá và marketing trên Facebook và các kênh truyền thông xã hội khác

• Hỗ trợ nhóm Marketing phát triển nội dung cho các chiến dịch quảng cáo. Tạo nội dung sáng tạo và phát triển tài sản truyền thông xã hội.

• Hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện đội Marketing và quản lý quy trình làm việc

• Luôn cập nhật các xu hướng về truyền thông xã hội và các hoạt động thương hiệu cạnh tranh.

• Làm việc với nhóm Marketing về thảo luận và lập kế hoạch chiến lược và chịu trách nhiệm thực hiện truyền thông sáng tạo của nhóm nội dung

• Hỗ trợ nhóm nghiên cứu trực tuyến, theo dõi cạnh tranh, quản lý sức khỏe thương hiệu và các nhiệm vụ hỗ trợ khác theo yêu cầu của nhóm Marketing

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển *
Hồ Chí Minh - Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Giới tính (Gender)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển